Arbitrage


Sportreglementen (*)

De nationale sportreglementen zijn terug te vinden op de website van de K.B.B.B.

De Belgische sportreglementen kan u hier vinden.


Reglementen 5-Kegel (*)

De nieuwe sportreglementen voor het 5K-spel werden gepubliceerd op de website van Nationale Commissie 5K.

De Belgische 5K sportreglementen kan u hier vinden.

Opgelet : deze verschillen van de CEB en UMB. Voor het arbitreren van internationale wedstrijden gelden dus deze laatsten.


(*) De Nationale Arbitrage Commissie is enkel verantwoordelijk voor de arbitragereglementen en de beschikbaarheid ervan.
Voor alle andere reglementen verwijzen we naar de bevoegde instanties.